Często zadawane pytania

Przy eksporcie PBN, mogę wybrać datę „data ostatniej zmiany” lub „data ostatniej zmiany dla PBN”, jaka jest między nimi różnica?

„Data ostatniej zmiany” to data ostatniej zmiany rekordu. To pole aktualizowane jest automatycznie, zawiera datę i czas w momencie zapisywania rekordu w module „Redagowanie”.

„Data ostatniej zmiany dla PBN” to pole, które wskazuje na datę ostatniej zmiany rekordu w sytuacji, gdyby zmieniły się jakiekolwiek informacje mające wpływ na zapis rekordu w systemie PBN. Lub też, innymi słowy - aktualizacja tego pola nie zachodzi w momencie, gdy zmieniane dane nie mają swojego odzwierciedlenia w PBN i nie powinny być w PBN aktualizowane.

Przykładowo, jeżeli zmienimy punktację pracy (impact factor, punkty KBN) to data aktualizacji dla PBN nie powinna ulec zmianie, zmieni się zaś data ostatniej zmiany.

Jeżeli dodamy lub usuniemy powiązania rekordu z autorem, to data aktualizacji dla PBN powinna ulec zmianie, jak również data ostatniej zmiany.

Zainteresowanych odsyłamy do kodu źródłowego.