Instalacja

Wersja stabilna

Aby zainstalować BPP, skorzystaj z dołączonych do kodu źródłowego skryptów ansible. Przyjrzyj się na cel production w pliku Makefile znajdującym się w głównym katalogu projektu.

Ze źródeł

Kod źródłowy projektu BPP możesz znaleźć w repozytorium GitHub.

Możesz sklonować kod z repozytorium publicznego:

$ git clone git://github.com/mpasternak/django-bpp

Lub pobrać archiwum tar:

$ curl  -OL https://github.com/mpasternak/django-bpp/tarball/master