Instrukcja dla administratora

Konfiguracja sposobu prezentacji danych dla użytkowników niezalogowanych

Ustawienia globalne - rekord uczelni

  • po zainstalowaniu systemu, gdy baza danych jest pusta, potrzebujesz utworzyć obiekt „Uczelnia” za pomocą funkcji Redagowanie➡Struktura➡Uczelnia,
  • za pomocą tejże opcji możesz ustawić logo uczelni oraz ikonę favicon (czyli zmniejszoną ikonę strony wyświetlającą się w pasku adresu przeglądarki oraz na urządzeniach przenośnych),

Kolejnośc i zakres wyświetlanych wydziałów

  • aby ustalić kolejność i zakres wyświetlanych wydziałów uczelni, potrzebujesz przejrzeć obiekty „Wydział” znajdujące się poniżej formularza dla rekordu Uczelni. Skorzystaj z funkcji Redagowanie➡Struktura➡Uczelnia. Wydziały mogą być wyświetlane lub nie, możesz za pomocą tej funkcji ustawić je w określonej kolejności.

    Informacja

    wydziały w module interfejsu uzytkownika niezalogowanego nie są wyświelane alfabetycznie a zgodnie z ustaloną kolejnością.

  • aby obejrzeć szczegóły wydziału skorzystaj z opcji Redagowanie➡Struktura➡Wydział

  • pozostałe części serwisu dla użytkowników niezalogowanych wyświetlają dane w formacie kolumnowym, posortowane alfabetycznie.

Ukrywanie autorów na stronach jednostek

Aby ukryć informacje na temat autora na stronie jednostki, należy skorzystać z opcji „Pokazuj na stronach jednostek”. W przypadku doktorantów lub autorów którzy nie są pracownikami danej jednostki należy je odznaczyć.

Po wybraniu dowolnego autora w module Redagowanie➡Wprowadzanie danych➡Autorzy odznacz to pole i zapisz rekord, aby nie wyświetlać autora na stronie jednostki.

_images/pokazuj_na_stronach_jednostek.png

Wyszukiwanie i filtrowanie rekordów w module Redagowanie

Cały moduł Redagowanie, podobnie jak i moduł dla użytkowników niezalogowanych wyposażony jest w globalne wyszukiwanie. Na górze ekranu znajduje się pole tekstowe, w które możemy wpisać część tytułu rekordu aby przeszukać jednocześnie wydawnictwa ciągłe, zwarte, patenty, habilitacje, doktoraty, autorów, jednostki i źródła. W ten sposób wygodnie można przejść do pożądanego rekordu.

_images/wyszukiwanie_globalne.png

Po wpisaniu ciągu znaków otrzymujemy rozwijaną listę z rekordami różnego rodzaju:

_images/wyszukiwanie_globalne_2.png

Informacja

Do tego pola możemy wprowadzić numer ID rekordu aby znaleźć rekord o tym ID.

Większość tabel w module Redagowanie wyposażona jest w okno filtru tekstowego. Możemy tam wpisać dowolny ciąg znaków (włącznie z numerem ID), w ten sposób powodując, ze system wyszuka prace zawierające ten ciąg znaków. Zazwyczaj przeszukiwane jest pole „tytuł oryginalny”, „źródło”, „informacje”, „szczegóły”, „adnotacje”, „rok” ale dla specyficznych tabel mogą być to również inne pola.

_images/wyszukiwanie.png

Filtrowanie precyzyjne pozwala nam wybrać prace w bardziej szczegółowy sposób, na podstawie konkretnych pól. Przykładowo, na poniższym rysunku przedstawione są dostępne filtry dla tabeli „Wydawnictwo ciągłe”.

_images/filtry.png

Na poniższym rysunku z kolei przedstawione są przykładowe opcje dla pola „Język”.

_images/filtry_jezyk.png